Met A/B-testen kunnen we de conversie van jouw webshop of website flink verhogen. Met een A/B-test maak je één nieuwe variant op een onderdeel binnen een bepaalde pagina, zoals de productoverzicht-pagina, product-detailpagina of checkout. Je gaat dan bepaalde onderdelen testen, zoals de bestelknop of een formulier. Dit doe je naar aanleiding van hypotheses die je hebt opgesteld. Deze hypotheses komen voort uit de analyse van je website. Op een gefundeerde basis doen we zo aan conversie-optimalisatie.

Voor wie is A/B-testen?

A/B-testen kun je doen vanaf ongeveer 300 conversies per maand. Dit aantal is nodig, zodat je significant kunt bewijzen dat een bepaalde variant meer conversies oplevert. Met onze A/B-testtools kunnen we deze significantie berekenen. Een conversie kan bijvoorbeeld een contactopname zijn, maar ook het downloaden van een PDF-bestand of natuurlijk de aankoop van een product in de webshop. Heeft jouw webshop of website meer dan 300 conversies? Dan kan is A/B-testen voor jouw website of webshop heel zinvol. Conversion Heroes kan jou hierbij helpen!

Waarom moet je testen?

Met A/B-testen kun je bewijzen dat bepaalde onderdelen in je shop of site meer conversies kunnen opleveren. Je gaat de originele variant en de testvariant naast elkaar draaien en je kijkt vervolgens welke variant de meeste conversies oplevert. Je kunt dus significant meer omzet halen als je aan A/B-testen doet. Een voorbeeld:

Je hebt een aantal hypotheses opgesteld, zoals:

  1. ‘Door de bestelknop een contrasterende achtergrondkleur te geven, zal de bezoeker eerder geneigd zijn hier op te klikken. Dit zou moeten leiden tot meer bestellingen.’
  2. ‘Door de header en footer weg te laten in de checkout, zal er minder afleiding zijn voor de bezoeker. Hierdoor zal het aantal verlaters moeten dalen en zal de conversie verhogen.’
  3. ‘Door in de checkout het telefoonnummer prominent te tonen, zal de bezoeker meer zekerheid hebben. Dit zou moeten leiden tot meer online verkopen.’

In het geval van hypothese nr. 1, zou je de A/B-test gaan inrichten met de volgende twee varianten:

  • De originele variant met de bestelknop in de huisstijl van de website of webshop.
  • De variant met een contrasterende achtergrondkleur in de knop.

Na het ontwerpen van de test, gaan we de test starten. Hierbij monitoren we de test voortdurend en brengen we de klant regelmatig op de hoogte van de voortgang.

Ben je geïnteresseerd en
wil je contact met ons opnemen?

Wat kan Conversion Heroes voor jou betekenen?

Conversion Heroes kan voor jouw website of webshop de A/B-testen ontwerpen en inrichten. Dit is een onderdeel van het gehele conversie-optimalisatie-traject. Nadat we een analyse van jouw shop hebben gemaakt, stellen we hypotheses op. Aan de hand van deze hypotheses gaan we de testen ontwerpen en inrichten. Nadat de A/B-test heeft gedraaid, stellen we een rapport op en komen we met een advies. Uiteindelijk is de conversie misschien wel enorm verhoogd!